China-Eurasia News Ticker

Երկիր Մեդիա․Ինչպե՞ս կազդի Իրան-Չինաստան համագործակցության խորացումը Հայաստանի վրա

Իրանն ու Չինաստանը մարտի 26-ին 25-ամյա համագործակցության պայմանագիր են կնքել: Ի՞նչ կարող է դա փոխել Հայաստանի համար:

Հղումը՝ https://www.youtube.com/watch?v=ifrSIG-MthA&list=PLwjbeVOP1LaPXRdATLga4RIAG9Hrq3pW2&index=9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: