China-Eurasia News Ticker

Dr. Mher Sahakyan / Мгер Саакян

Mher Sahakyan is founder and director of the China-Eurasia Council for Political and Strategic Research, in Yerevan, Armenia. He is a 2020/22 AsiaGlobal Fellow of the Asia Global Institute of University of Hong Kong, and an elected advisory board member of the International Institute for Peace in Vienna, Austria. He launched the annual international conference on Eurasian Research on Modern China and Eurasia, and founded Armenia and China Forum. Dr Sahakyan is a lecturer at the Russian-Armenian University. He is author of the book China’s Belt and Road Initiative and Armenia, which was published in Armenian and Russian. He is also author of “The New Great Power Competition in Central Asia: Opportunities and Challenges for the Gulf”, a paper published in 2021 by the Anwar Gargash Diplomatic Academy in the United Arab Emirates. He is co-editor (with Heinz Gärtner) of China and Eurasia: Rethinking Cooperation and Contradictions in the Era of Changing World Order, which was published by Routledge in September 2021. He holds a doctorate in international relations from Nanjing University, China.

1 Trackback / Pingback

  1. «Հրապարակին» կոչ ենք անում ապատեղեկատվություն չտարածել «Չինաստան-Եվրասիա» խորհրդի ղեկավար ք․գ․թ․ Մհեր Սահակյանի վերաբերյալ – "China-

Comments are closed.

%d bloggers like this: