China-Eurasia News Ticker

Ամեն օր Հաղորդման հյուրն է Մհեր Սահակյանը։ Թեման Չինաստանի արտաքին քաղաքականությունն է։

Լևոն Սարդարյանն ու «Չինաստան-Եվրասիա» խորհրդի ղեկավար Մհեր Սահակյանը խոսել են ՀՀ և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմի չեղարկման, դրա տնտեսական ու քաղաքական հնարավոր առավելությունների, Չիաստանի՝ որպես աշխարհաքաղաքական կենտրոնի, դերի ու նշանակության մասի։

Աղբյուրը՝ https://www.1lurer.am/hy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: