China-Eurasia News Ticker

Դեսպան Նավասարդյանը կարևորեց և ողջունեց ««Չինաստան-Եվրասիա» քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների խորհրդի»» «Վերաիմաստավորելով Չինաստանի արտաքին քաղաքականությունը» նախաձեռնությունը

2017թ․ դեկտեմբերի 19-ին ««Չինաստան-Եվրասիա» քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների խորհուրդ»» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Վերաիմաստավորելով Չինաստանի արտաքին քաղաքականությունը» հատուկ դասընթացի հյուրն էր ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը:
Դեսպանը կարևորեց «Չինաստան-Եվրասիա» քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների խորհուրդ»» հիմնադրամի առաջ քաշած նախաձեռնությունը, ողջունեց ունկնդիրներին և դասախոսներին, անդրադարձավ Չինաստանի աճող դերակատարությանը,հայ-չինական հարաբերություններին և ՀՀ-ում չինագետների պատրաստման գործին:

DNA4DNA2DNA1N8
25555643_1188481337963536_1735070226_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: