China-Eurasia News Ticker

Ղազախստանում մեկնարկել են ընտրությունները

Ղազախստանում սկսվել են խորհրդարանական (Մեջլիս) և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որոնք նախագահ Տոկաևի սկսած բարեփոխումների մի մասն են։ Հիմնական նպատակն է նախագահական սիստեմի կայացումը, որը կունենա նաև ազդեցիկ խորհրդարան։

Ըստ այս բարեփոխումների երկրի ղեկավարը չի ներկայացնում որևէ կուսակցություն, կուսակցություններ ստեղծելու համար իջեցվել է անդամների քանակը, կարելի է թե’ կուսակցության կազմով մասնակցել, թե’ ինքնառաջադրվել։

Ներկա ընտրություններին մասնակցում են 7 կուսակցություններ, որոնք պայքարում են 19,2 միլիոն քաղաքացիների ձայները ստանալու համար։ Ընտրապայքարի հիմնական խոստումներից է Ղազախստանում, որն իր տնտեսությամբ առավել է քան Կենտրոնական Ասիայի բոլոր երկրները միասին վերցրած` միջին դասի ստեղծումն ու կայացումը։

Մհեր Սահակյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: