China-Eurasia News Ticker

Հայկական տեղանունները չինարենով

亚美尼亚 (Yàměiníyǎ) Հայաստան Armenia
瓦纳佐尔 (Wǎ nà zuǒ ěr) Վանաձոր Vanadzor
埃里温 (Āi lǐ wēn ) Երևան Yerevan
依杰万 (Yī jié wàn) Իջևան Ijevan
要塞 (Yàosài) Բերդ Berd
塔武什省 (Tǎ wǔ shén) Տավուշ Tavush
迪利然 (Dí lì rán) Դիլիջան Dilijan
塞凡湖 (Sāi fán) Սևան Sevan
瓦尔代尼斯 (Wǎ’ěr dài nísī) Վարդենիս Vardenis
马图尼 (Mǎ tú ní) Մարտունի MArtuni
阿拉韦尔迪 (Ālā wéi ěr dí) Ալավերդի Alavardi
史丹帕纳万 (Shǐ dān pà nà wàn) Ստեփանավան Stepanavan
洛里 (Luò lǐ) Լոռի Lori
施拉克 (Shī lākè) Շիրակ Shirak
斯皮塔克 (Sī pí tǎ kè) Սպիտակ Spitak
久姆里 (Jiǔ mǔ lǐ) Գյումրի Gumri
阿人体可 (Ā réntǐ kě) Արթիկ Artik
吗日阿里克 (Ma rì ālǐ kè) Մարալիկ Maralik
阿拉加措特恩 (Ālā jiā cuò tè ēn) Արագածոտն Aragatsotn
塔林 (Tǎlín) Թալին Talin
赫拉茲丹 (Hè lā zī dān) Հրազդան Hrazdan
塞凡湖 (Sāi fán) ՍևանSevan
嘉瓦 Գավառ Gavar
阿什塔拉克 (Ā shén tǎ lākè) Աշտարակ Ashtarak
阿博维扬 (Ā bó wéiyáng) Աբովյան Abovian
埃奇米阿津 ( Āi qí mǐ ājīn) Էջմիածին Echmiadzin
阿尔马维尔 ( Ā’ěr mǎ wéi’ěr) Արմավիր Armavir
科泰克 (Kē tàikè) Կոտայք Kotayk
阿爾塔沙特 (Ā’ěr tǎ shātè) Արտաշատ Artashat
亚拉腊 (Yà lā là) Արարատ Ararat
韦迪 (Wéi dí) Վեդի Vedi
格加尔库尼克省 (Gé jiā’ěr kù níkè) Գեղարքունիք Gegharkunik
瓦约茨佐尔 (Wǎ yuē cí zuǒ ěr) Վայոց Ձոր Vaiots dzor
杰姆克 (Jié mǔ kè) Ջերմուկ Jermuk
俄格那都哦人 (É gé nà dōu ó rén) Եղեգնաձոր Yeghegnadzor
白克 (Bái kè) Վայք Vayk
卡拉巴赫 (kǎlā bā hè) Ղարաբաղ Kharabakh
西线 (Xi xiàn) Սիսյան Sisian
哥里 (Gē lǐ) Գորիս Goris
休尼克 (Xiū níkè) Սյունիք Syunik
卡潘 (Kǎ pān) Կապան Kapan

Կազմեց Մհեր Սահակյանը, Authored by Mher Sahakyan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: