diaspora

Սփյուռքի նախարարը ողջունել է Չինաստանում հայ հետազոտողների և ուսանողների առցանց գիտաժողովի մասնակիցներին

diaspora

PDF-ը կարելի է ներբեռնել այստեղ

%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%ab-%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d6%84

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s