China-Eurasia News Ticker

Փոքրիկ Հայուհին հաղթեց Չինաստանի պետական հեռուստաալիքի մրցույթում

2015թ.-ին Սաթինե Սահակյանը հաղթեց Ջիանգսու նահանգի (76 մլն.) չինարեն լեզվով պատմություն պատմելու մրցույթում:Սաթինեի մրցակիցները չինացիներ էին: Մրցույթը կազմակերպել էր Չինաստանի պետական հեռուստալիքը՝CCTV ին:
IMAG1287
FB_IMG_1434933729576

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: